Många kommer att i sina liv uppleva svartsjuka på något sätt. Det kan vara en oerhört obehaglig reaktion som bland annat kan uppstå när någon annan bli uppmärksammad på ett sätt som du inte tycker är lämpligt. Det kan bli ett problem när svartsjukan styr förhållandet på en väg som inte är hälsosam för någon i förhållandet.

Parterapi vid svartsjuka

Parterapi vid svartsjuka

Om det uppstått något i ett parförhållande som gör att den ena parten blir svartsjuk så kan man använda sig av parterapi vid svartsjuka. Det kan vara att ni som par inte kan hantera de känslor som uppstått vid ett eventuellt snedsteg och har svårt att kommunicera om detta. Det kan finnas fördelar att ta tag i problemet så fort som möjligt så man inte går för länge och låta det gnaga i er. Om det går för långt så kan det bli en destruktiv svartsjuka som inte är bra för någon i ett förhållande.

Att komma till insikt

Det gäller att man kommer till insikt vad som är problemet och vad man kan göra för att ändra sitt beteende. Med parterapi så får ni samtala om det som hänt och vad ni kan göra för att skapa en förändring. Genom att delge sina tankar på hur svartsjukan uppstår och vad som händer när dessa tankar tar överhanden. Det är inte alltid enkelt att ändra på sitt beteende men naturligtvis så finns det lösningar på detta. Genom samtal och professionellt stöd så kan man ta sig igenom detta och skapa något nytt.