Tro det eller ej, men en av de bästa sätten att ta reda på vilken eller vilka frisyrer man passar bäst i kan vara att identifiera sin egen ansiktsform. Balans spelar nämligen en betydelsefull roll i detta och frisyren kan vara en mycket starkt balanserande faktor.Första steget blir då att ta reda på sin egen ansiktsform. Grundläggande brukar man tala om fyra olika former:

  • Runt
  • Ovalt
  • Fyrkantigt
  • Hjärtformat

Alla ansiktstyper har sina kännetecknen man kan använda sig av för att ta reda på var man själv hamnar. En del ansikten kommer ju naturligt vara svårare att definiera än andra då de kan kännas som de ligger mitt mellan två former. Då kan man ofta utgå från att man kan passa in i frisyrer rekommenderade för båda.Den ovala formen anses ofta vara den mest idealistiska då den kan passa med flest frisyrer. Av denna anledning ges rekommendationer för frisyrer till andra ansiktsformer i avseende att få det att mer efterlikna ett ovalt ansikte. Exempelvis för ett runt ansikte vill man lägga mer betoning på hjässan för att få ansiktet att upplevas som mer avlångt.En del personer kan dock hamna i problematiska situationer när det kommer till detta sätt att arbeta. Vissa har nämligen en ansiktsform som anses fungera bäst i medellånga frisyrer men har svårt att odla långt hår nog och samtidigt få det att se snyggt ut. Då kan man behöva titta på mer artificiella metoder.Att prova sig fram är inte alltid så enkelt i detta fall då det kan handla om att gå från kort till medellångt hår. Att läsa rekommendationer på nätet kan absolut vara till stor hjälp då det finns många kunniga inom detta område som vet vad de talar om. Det kan också vara smart att prata om detta men sin frisör.