Alla har vi olika förutsättningar

Vi är alla olika och har olika förutsättningar här i livet. På grund av våra förutsättningar så är våra livsstilar olika. Vissa kan leva fullt ut sitt liv till fullo utan några som helst problem. Andra kan ha vissa problem på grund av olika funktionsnedsättningar. Vi är alla lika mycket värda oavsett och bör få de förutsättningar vi behöver för att kunna leva ett aktivt liv.

Många gånger så kan man få hjälp för att klara av både vardag och fritid. En del kan ha högre hinder att ta sig över än vad andra har, men om man får hjälp och de verktyg som behövs så underlättar det att ta sig över de olika hindren. En del funktionsnedsättningar kanske inte är lika synlig som andra. Om du exempelvis har någon form av hörselnedsättning så kan det vara ett problem som inte direkt syns. Då kan en hörapparat hjälpa dig att kunna höra din omgivning på ett bättre sätt. Detta kan underlätta i många avseenden och du kommer att kunna delta på lika villkor som andra.

Det gäller att man ser till att få den hjälp som man är i behov av. Berätta gärna för din omgivning om vad som gör att du inte orkar med lika mycket som andra. Man får en bättre förståelse för den personens livssituation om man får veta hur det ligger till. Likaväl som det kan vara svårt att berätta så kan det kännas svårt att fråga. En öppen kommunikation är alltid att föredra oavsett vad det gäller.